videochat de acasa

Legalitate


Legalitatea jobului in videochat a fost un fapt care ne-a preocupat permanent. De aceea suntem foarte bine pusi la curent cu legile din acest domeniu, si urmarim permanent sa fim la zi cu toate informatiile legate de videochat, care vin de la autoritati. Suntem printe primele firme care s-au adaptat la cerintele pietei privind legalitatea acestei activitati. In Romania aceasta activitate nu este interzisa dar nici sprijinita legal de catre cei care ar trebui sa faca acest lucru. Acuzatiile din trecut privind distribuirea publica de imagini obscene au fost respinse 100%, intrucat este vorba exclusiv de comunicatii private intre model si vizitator, deci nici vorba de transmitere publica.

LegislatieLegea nr. 196/2003, privind prevenirea si combaterea pornografiei
Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 04/02/2008
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Constitutia stipuleaza ca Parlamentul poate adopta urmatoarele categorii de legi:
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Printre altele este vorba despre: • dreptul la viata, • dreptul la un proces echitabil in materie civila sau penala, • dreptul de a respecta viata privata si de familie,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Printre altele este vorba despre: • dreptul la viata, • dreptul la un proces echitabil in materie civila sau penala, • dreptul de a respecta viata privata si de familie,
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Este una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, ce consitutie o masura de constrangere si un mijloc de reeducare a celui condamnat.
Termen sinonim cu arestarea preventiva, infractiuni si tinerea ei in locuri anume amenajate.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Masura de siguranta, prevazuta in cap. II, t. VI, art. 118, C. pen., partea generala,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;

CAPITOLUL I


Dispozitii generale
Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie masuri de prevenire si combatere a pornografiei, in scopul protejarii demnitatii persoanei, a pudorii si a moralitatii publice.
Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, prin pornografie se intelege actele cu caracter obscen, precum si materialele care reproduc sau difuzeaza asemenea acte .
(2) Prin acte cu caracter obscen se intelege gesturi sau comportamente sexuale explicite, savarsite individual sau in grup, imagini, sunete ori cuvinte care prin semnificatia lor aduc ofensa la pudoare, precum si orice alte forme de manifestare indecenta privind viata sexuala, daca se savarsesc in public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se intelege obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicatii, filme, inregistrari video si audio, spoturi publicitare, programe si aplicatii informatice, piese muzicale, precum si orice alte forme de exprimare care prezinta explicit sau sugereaza o activitate sexuala.
Art. 3. - (1) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul operelor de arta sau stiintifice.
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica in cazul materialelor realizate in interes artistic, stiintific, al cercetarii, educatiei sau al informarii.

CAPITOLUL II


Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic
Art. 4. - (1) Persoanele care detin sau administreaza localuri in care se prezinta programe de striptease sau erotice trebuie sa asigure urmatoarele conditii:
a) desfasurarea acestor activitati in spatii inaccesibile privirilor din exterior;
b) interzicerea accesului minorilor in aceste localuri.
(2) Localurile administrate de persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba o suprafata de minimum 100 m2;
b) sa aiba paza asigurata;
c) sa detina cel putin o scena;
d) sa nu foloseasca o reclama stradala indecenta;
e) sa fie amplasate la o distanta mai mare de 250 m fata de scoli, de internate sau de lacasuri de cult.
Art. 5. - Publicatiile avand caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta, sunt prezentate in ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand, se comercializeaza numai in spatii special amenajate, autorizate conform legii, si nu se vand minorilor.
Art. 6. - (1) Persoanele care comercializeaza publicatiile prevazute la art. 5 sunt obligate sa avertizeze cumparatorii asupra caracterului acestora.
(2) Afisarea de materiale cu caracter obscen in vitrinele spatiilor de comercializare a publicatiilor este interzisa.
Art. 7. - (1) Persoanele care realizeaza site-uri cu caracter pornografic sunt obligate sa le paroleze, iar accesul la acestea va fi permis numai dupa ce s-a platit o taxa pe minut de utilizare, stabilita de realizatorul site-ului si declarata la organele fiscale.
(2) Persoanele care realizeaza sau administreaza site-uri trebuie sa evidentieze clar numarul accesarilor site-ului respectiv, pentru a putea fi supus obligatiilor fiscale prevazute de lege .
(3) Se interzic realizarea si administrarea site-urilor avand caracter pedofil, zoofil sau necrofil.
Art. 8. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor inchiria sau vinde numai in spatii cu destinatie speciala si nu vor fi inchiriate sau vandute minorilor.

CAPITOLUL III


Infractiuni si contraventii
Art. 9. - Racolarea, obligarea, determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficiente psihofizice in acte cu caracter obscen se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi .
Art. 10. - Organizarea de reuniuni in spatii publice, la care participa sau asista minori si in cadrul carora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi .
Art. 11. - (1) Distribuirea materialelor cu caracter obscen, care prezinta imagini cu minori avand un comportament explicit sexual, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se pedepseste si detinerea de materiale prevazute la alin. (1), in vederea raspandirii lor.
Art. 12. - Dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea speciala a bunurilor se aplica in mod corespunzator.
Art. 13. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei**) urmatoarele fapte:
a) permiterea accesului minorilor in spatiile destinate comercializarii materialelor cu caracter obscen;
b) amenajarea de spatii destinate vanzarii de materiale cu caracter obscen la o distanta mai mica de 250 m fata de scoli si de internate, precum si de lacasuri de cult;
c) vanzarea materialelor cu caracter obscen fara ambalajele corespunzatoare;
d) vanzarea materialelor prevazute la art. 5 in alte spatii decat cele autorizate;
e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, cu scop de reclama, a unor publicatii avand caracter pornografic, fara ca destinatarul sa fi solicitat acest lucru;
f) expunerea in spatii publice sau in vitrine a unor materiale cu caracter obscen explicit;
g) oferirea, punerea la dispozitie, vanzarea, difuzarea ori detinerea, in vederea distribuirii de materiale cu caracter obscen, in alte spatii decat cele amenajate;
h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;
i) nerespectarea dispozitiilor art. 5, referitoare la aplicarea unui patrat de culoare rosie pe coperta publicatiilor destinate adultilor sau pe paginile tipariturilor care publica ocazional materiale cu caracter obscen;
j) nerespectarea dispozitiilor art. 6, referitoare la avertizarea cumparatorilor asupra caracterului unor publicatii ca fiind destinate persoanelor majore;
k) nerespectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1), referitoare la obligatia de parolare a site-urilor cu caracter pornografic si de impunere a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.
Art. 14. - (1) Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei primeste sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 7.
(2) In cazul primirii unei sesizari si al verificarii continutului site-ului, Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei solicita furnizorilor de servicii pentru internet blocarea accesului la site-ul in cauza.
(3) Nerespectarea de catre furnizorii de servicii pentru internet a obligatiei de a bloca accesul la site-urile care nu respecta prevederile art. 7, in termen de 48 de ore de la primirea solicitarii prevazute la alin. (2) din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.
Art. 15. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 13 si 14 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
Art. 16. - Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

CAPITOLUL IV


Dispozitii finale
Art. 18. – Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 19. – In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul de Interne si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor vor elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, care sa detalieze procedura de obtinere a avizelor necesare functionarii localurilor, cea a crearii unor site-uri pe Internet, precum si componenta si modul de functionare a comisiilor prevazute in prezenta lege.
Legea nr. 496/2004
M. Of. nr. 1070 din 18 noiembrie 2004

L E G E


pentru modificarea si completarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei
Parlamentul României adopta prezenta lege.
Art. I. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

CAPITOLUL II


Reglementari privind activitatea localurilor cu program erotic”
2. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) se abroga.
3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele prevazute la alin. (1) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:”
4. La articolul 4, litera a) a alineatului (2) se abroga.
5. Dupa articolul 4 se introduce titlul capitolului II1 cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL II1


Prevenirea si controlul activitatilor cu caracter pornografic”
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. - Publicatiile având caracter pornografic sunt destinate exclusiv persoanelor majore, sunt marcate cu un patrat de culoare rosie pe prima coperta, sunt prezentate în ambalaje care nu permit rasfoirea publicatiei la stand, se comercializeaza numai în spatii special amenajate, autorizate conform legii, si nu se vând minorilor.”
7. Articolul 6 se abroga.
8. La articolul 8, alineatul (3) se abroga.
9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. - Filmele pornografice, indiferent de suportul pe care sunt realizate, se vor închiria sau vinde numai în spatii cu destinatie speciala si nu vor fi închiriate sau vândute minorilor.”
10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. - Organizarea de reuniuni în spatii publice, la care participa sau asista minori si în cadrul carora se comit acte cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.”
11. La articolul 14, literele d) si h) vor avea urmatorul cuprins:
„d) vânzarea materialelor prevazute la art. 5 în alte spatii decât cele autorizate;
h) initierea, organizarea, finantarea ori desfasurarea unor manifestari sau programe ori spectacole cu caracter erotic, cu nerespectarea dispozitiilor art. 4;”
12. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. - (1) Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii primeste sesizari cu privire la nerespectarea prevederilor art. 8.”
13. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 14 si 15 se fac de catre organele de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.”
14. Articolul 19 se abroga.
Art. II. - Legea nr. 196/2003 privind prevenirea si combaterea pornografiei, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.